ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚH ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚH ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ