Οριστικοί πίνακες αποκλειομένων, κατ’ αξιολογική σειρά και επιλεγέντων υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) επαναπροκήρυξης ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ

Οριστικοί πίνακες αποκλειομένων, κατ’ αξιολογική σειρά και επιλεγέντων υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) επαναπροκήρυξης ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ