ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘ. 02/13-05-2019 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σ.Α.Σ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘ. 02/13-05-2019 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σ.Α.Σ.