Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά και νόμιμη τελική διάθεση Φ/Γ – Ο/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ ΝΠ 11514

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά και νόμιμη τελική διάθεση Φ/Γ – Ο/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ ΝΠ 11514

Η Δημόσια Αρχή Λιμένων προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση, απομάκρυνση εκτός λιμένα Πειραιά και νόμιμη τελική διάθεση Φ/Γ-Ο/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ ΝΠ 11514, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 14/1/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η 15/1/2019, ημέρα Τρίτη, ώρα 1200 πμ στο γραφείο 332 του κτηρίου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από την αρμόδια Επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους όρους του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.yen.gr) και να παραλάβουν τη διακήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08.00 – 15.00 από τα γραφεία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (κτήριο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, γρ. 332).