Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την Εκμίσθωση του Κυλικείου του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Πλοιάρχων-Μηχανικών

Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την Εκμίσθωση του Κυλικείου του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Πλοιάρχων-Μηχανικών