Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης 1ης Επαναληπτικής της Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Ιερισσού στο Νομό Χαλκιδικής

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης 1ης Επαναληπτικής της Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Ιερισσού στο Νομό Χαλκιδικής