Δημοσίευση Διακήρυξης Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών Κέντρου ΥΝΑΝΠ, ΚΤΙΡΙΟ 2 Ελληνική Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων – Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Δημοσίευση Διακήρυξης Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών Κέντρου ΥΝΑΝΠ, ΚΤΙΡΙΟ 2 Ελληνική Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων – Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής