Δημοσίευση Διακήρυξης Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών Κέντρου ΥΝΑΝΠ, ΚΤΙΡΙΟ 1 Κλάδος Γ Επιθεώρησης Πλοίων- Μητρώο Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Δημοσίευση Διακήρυξης Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών Κέντρου ΥΝΑΝΠ, ΚΤΙΡΙΟ 1 Κλάδος Γ Επιθεώρησης Πλοίων- Μητρώο Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής