Αρχικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/ Ασπροπύργου, για τις θέσεις Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών μαθημάτων για τη Σχολή Μηχανικών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Αρχικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/ Ασπροπύργου, για τις θέσεις Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών μαθημάτων για τη Σχολή Μηχανικών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019