Αρχικός πίνακας κατάταξης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Αρχικός πίνακας κατάταξης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

 

Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π. της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για τις θέσεις Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών μαθημάτων της ειδικότητας της αριθ. πρωτ.2904.4/147/2018/28-01-2019 επαναπροκήρυξης ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για τη Σχολή Μηχανικών Ασπροπύργου.