Αρχικός Πίνακας Αποκλειομένων Υποψηφίων Ωρομισθίων Καθηγητών Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για την ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ

Αρχικός Πίνακας Αποκλειομένων Υποψηφίων Ωρομισθίων Καθηγητών Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για την ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ

 

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.: 2902.06/24/2018/24-09-2018 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ