Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) διδακτικου έτους 2017-2018 κατ' αξιολογική σειρά σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ. 2901.02/747/2017-17/10/2017 Επαναπροκύρηξη ΑΕΝ Πλοιάρχων ΚΥΜΗΣ (ΑΔΑ: Ω51Α4653ΠΩ-80Μ)

Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) διδακτικου έτους 2017-2018 κατ' αξιολογική σειρά σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ. 2901.02/747/2017-17/10/2017 Επαναπροκύρηξη ΑΕΝ Πλοιάρχων ΚΥΜΗΣ (ΑΔΑ: Ω51Α4653ΠΩ-80Μ)