Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ/ΠΛ/ΣΥΡΟΥ

Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ/ΠΛ/ΣΥΡΟΥ

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΚΑΤ' ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2904.4/02/2019/25-2-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΕΝ/ΠΛ/ΣΥΡΟΥ