Αρχικοί πινάκες κατάταξης υποψηφίων ωρομίσθιων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018(ΑΔΑ ΩΞ5Ν4653ΠΩ-ΕΨ9).pdf

Αρχικοί πινάκες κατάταξης υποψηφίων ωρομίσθιων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018(ΑΔΑ ΩΞ5Ν4653ΠΩ-ΕΨ9).pdf