Αρχικοί πίνακες κατάταξης Έκτακτου Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Έκτακτου Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

 

 

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. 2904.4/758/2018/17-07-2018 προκήρυξη ΑΕΝ/ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ