ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόσληψης Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού διδακτικού έτους 2018-2019 της ΑΕΝ Οινουσσών

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόσληψης Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού διδακτικού έτους 2018-2019 της ΑΕΝ Οινουσσών