Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση οκτώ (08) οργάνων μέτρησης μεγέθους ματιού δικτύων αλιείας

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση οκτώ (08) οργάνων μέτρησης μεγέθους ματιού δικτύων αλιείας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για τη συντήρηση οκτώ (08) οργάνων μέτρησης μεγέθους ματιού δικτύων αλιείας.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #8.100,00€#, συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. νόμιμων κρατήσεων.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα  Υπηρεσία (ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΕΛΑΛ) στα εξής τηλέφωνα: 231374244 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την συντήρηση οκτώ (08) οργάνων μέτρησης μεγέθους ματιού δικτύων αλιείας» μέχρι και την 11–12–2018 και ώρα 13:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 445 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια».