Ανακοίνωση Προκήρυξης Πρόσληψης Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού ΒΟΛΟΥ

Ανακοίνωση Προκήρυξης Πρόσληψης Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού ΒΟΛΟΥ