Ανακοίνωση για Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού του Πλοηγικού Σταθμού Λαυρίου

Ανακοίνωση για Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού του Πλοηγικού Σταθμού Λαυρίου