Ανακοίνωση για Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του Πλοηγικού Σταθμού Ιτέας

Ανακοίνωση για Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του Πλοηγικού Σταθμού Ιτέας