Ανακοίνωση για διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος σκίασης εξωτερικού χώρου κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Ανακοίνωση για διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος σκίασης εξωτερικού χώρου κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 


1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος σκίασης εξωτερικού χώρου κεντρικού κτιρίου  Υ.ΝΑ.Ν.Π.
2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #8.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. Δ΄ στο  εξής τηλέφωνο : 2131371300, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια συστήματος σκίασης εξωτερικού χώρου κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.» μέχρι και την 16–03–2018 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια».


Σχετικά Αρχεία

Τ.Π ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ.pdf