Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης με σκοπό την συγκρότηση τριμελών Έκτακτων Επιτροπών Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης με σκοπό την συγκρότηση τριμελών Έκτακτων Επιτροπών Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης :
«Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 17.04.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την συγκρότηση τριμελών Έκτακτων Επιτροπών Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις κάτωθι προμήθειες:

«Συντήρηση Υφιστάμενου Δορυφορικού Συστήματος Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών»
«Επέκταση - αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών»   
«Δημιουργία εφαρμογής συστήματος καταχώρησης αλιευτικών επιθεωρήσεων για εγκατάσταση σε Η/Υ, smartphones και tablets και Προμήθεια 150 tablets και προμήθεια υπηρεσιών internet μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας όγκου 10 GB/ μηνιαίως για έκαστο από αυτά».