Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

«Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 09.07.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό:

α) την επιμέρους συγκρότηση πενταμελούς έκτακτης επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Δίκτυο Ασφαλούς Πρόσβασης Επιχειρησιακών Μέσων ΛΣ στο δίκτυο ΥΝΑ και αναβάθμιση δικτυακής υποδομής Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ».

β) την επιμέρους συγκρότηση πενταμελούς έκτακτης επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Μετάβαση σε Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου και ηλεκτροναυτιλιακών οργάνων των πλωτών-χερσαίων μέσων ΛΣ».