Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ανοιχτού Τεχνικού Διαλόγου για την “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ανοιχτού Τεχνικού Διαλόγου για την “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτού Τεχνικού Διαλόγου, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων για την “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που ανακοινώθηκε με την με ΑΠ.: 2834.4/93796/2016/02-11-2016 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για Διενέργεια ανοιχτού Τεχνικού Διαλόγου στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), όπως παρατάθηκε με τις με ΑΠ.:2834.3/102627/2016/30-11-2016 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ και με ΑΠ.:2834.3/6248/2017/26-01-2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοινώσεις παράτασης Τεχνικού Διαλόγου, εκδήλωσαν ενδιαφέρον - συμμετείχαν στη διαδικασία οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:
 
 • ACTISPLAN Ltd
 • AEROSCRAFT
 • AIRBUS DEFENCE AND SPACE GmbH
 • AIRBUS DS ELECTRONICS AND BORDER SECURITY GmbH
 • AIRBUS DS OPTRONICS GmbH
 • ALDI Ltd
 • ALTUS LSA AE
 • ΑΡΜΑΓΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ. Μ.ΕΠΕ  
 • ATESE AE
 • ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA S.L
 • AUG SIGNALS (CANADA)
 • AURORA FLIGHT SCIENCES
 • BELGIAN ADNANCED TECHNOLOGY SYSTEMS
 • ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Α.
 • COSMOS BUSINESS SYSTEMS SA
 • DATAVERSE
 • DEFENCO AE
 • DIGINEXT
 • E-ARION ABEE
 • EASAT UK
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
 • ELFON Ltd
 • ELINE Ltd
 • ELTA SYSTEMS Ltd., Group & Subsidiary of Israel Aerospace Industries (IAI) 
 • ERICSSON
 • ETME:ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ
 • FLIR SYSTEMS
 • FRANMAN SA 
 • FREQUENTIS
 • GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS
 • HONEYWELL NV/SA
 • IMAGESAT INTERNATIONAL
 • INDRA SISTEMAS SA
 • INSITU, Inc
 • INTEROPERABILITY SYSTEMS INTERNATIONAL SA
 • INTERSO SUPPORT SERVICES Ltd
 • INTRACOM DEFENCE ELECTRONICS
 • INTRASOFT INTERNATIONAL
 • ISRAEL AEROSPACE INDUSTRY 
 • KELVIN HUGHES
 • KONGSBERG NORKONTROL AS
 • LEONARDO FINMECCANICA
 • LOCKHEED MARTIN GLOBAL, Inc
 • MARATHON DATA SYSTEMS
 • METKA ΑΕ
 • ΜΟΔΙΑΝΟ ΡΩΣΣΩΝΗΣ AE
 • ONEX SA
 • OTE AE
 • ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ
 • PARAGON HOLDINGS Ltd
 • PASS DEFENCE ΜΕΠΕ
 • ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ
 • RAYTHEON INTERNATIONAL, Inc
 • ROHDE & SCHWARZ
 • SAAB  
 • SAFRAN ELECTRONICS AND DEFENCE
 • SATWAYS ΕΠΕ
 • SES
 • SINGULARLOGIC ΑΕ
 • SPACE HELLAS AE
 • SSA AE
 • T-COM LP
 • TERRA SPATIUM SA
 • TERMA A/S
 • THALES HELLAS AE
 • TRADETECH
 • TRANSAS SA
 • TRIDENT GROUP, Inc
 • UNIFY ENTERPRISE COMMUNICATION AE
 • UNISYSTEMS
 • YFANTIS EDGE TECHNOLOGIES & CONSULTING IC