«Ενημερωτική παρουσίαση στο πλαίσιο διενέργειας Ενημερωτικών Συναντήσεων για την “Προμήθεια οχημάτων τύπου SUV & οχημάτων τύπου Pick-Up”».

«Ενημερωτική παρουσίαση στο πλαίσιο διενέργειας Ενημερωτικών Συναντήσεων για την “Προμήθεια οχημάτων τύπου SUV & οχημάτων τύπου Pick-Up”».

<<Από την αρμόδια Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο
πλαίσιο Ενημερωτικών Συναντήσεων για την “Προμήθεια Οχημάτων τύπου SUV και Οχημάτων τύπου
Pick-Up’’
, δυνάμει της με αρ.πρ. 2122.3-3/49969/2018/03-07-2018 Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για
διενέργεια Ενημερωτικών Συναντήσεων στα πλαίσια παρουσιάσεων νέων τεχνολογικών εξελίξεων που
δημοσιεύθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα και του ΕΣΗΔΗΣ, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
11-07-2018 ενημερωτική συνάντηση-παρουσίαση από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. σε αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π., με σκοπό την ανταλλαγή τεχνικών
πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας>>.