«Διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά, ναυαγίων περιοχής αρμοδιότητας της Δημόσιας Αρχής Λιμένων».

«Διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση, ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά, ναυαγίων περιοχής αρμοδιότητας της Δημόσιας Αρχής Λιμένων».