“Δημοσίευση Α Επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών Κέντρου ΥΝΑΝΠ, ΚΤΙΡΙΟ 1 Κλάδος Γ Επιθεώρησης Πλοίων- Μητρώο Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής”

“Δημοσίευση Α Επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών Κέντρου ΥΝΑΝΠ, ΚΤΙΡΙΟ 1 Κλάδος Γ Επιθεώρησης Πλοίων- Μητρώο Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής”

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.PDF