«Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ενός άκαμπτου πνευστού σκάφους και μιας εξωλέμβιας βενζινοκίνητης μηχανής προς κάλυψη αναγκών ΠΠΛΣ-414»

«Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ενός άκαμπτου πνευστού σκάφους και μιας εξωλέμβιας βενζινοκίνητης μηχανής προς κάλυψη αναγκών ΠΠΛΣ-414»

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

 

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ενός άκαμπτου πνευστού σκάφους και μιας εξωλέμβιας βενζινοκίνητης μηχανής προς κάλυψη αναγκών ΠΠΛΣ-414.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #15.000,00€#, απαλλασσομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα  Υπηρεσία (Κ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ)  στα εξής τηλέφωνα: 6976791687 - 2821089240 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια ενός άκαμπτου πνευστού σκάφους και μιας εξωλέμβιας βενζινοκίνητης μηχανής προς κάλυψη αναγκών ΠΠΛΣ-414» μέχρι και την 19–07–2018 και ώρα 19:00., κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Κ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ (Λιμένας Σούδας, Χανιά, Τ.Κ. 73200), όπου και θα εξετασθούν δημόσια».