Οι Ελληνικοί λιμένες αποτελούν σταυροδρόμι τριών ηπείρων και βασικές πύλες εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  συνιστούν παραγωγικές υποδομές ζωτικής σημασίας για την εθνική οικονομία και τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας μας.  Η  Ελληνική ναυτιλία συνδέεται άρρηκτα με τα λιμάνια της, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην διεθνή λιμενική βιομηχανία και ναυτιλία.   
 Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 8315.2/02/2007/02-7-2007 ΚΥΑ «Κατάταξη Λιμένων» (202 Β΄), οι  λιμένες της χώρας έχουν διαφορετική σημασία αναφορικά με την επίδρασή τους στο δίκτυο των διεθνών και εθνικών μεταφορών της Χώρας σε συνδυασμό με τη διακριτή γεωστρατηγική τους θέση και παρουσιάζουν διαφορετικές προοπτικές ανάπτυξης στο πλαίσιο των θαλάσσιων διαδρόμων των διευρωπαϊκών και εθνικών δικτύων μεταφοράς. Κατατάσσονται δε ως ακολούθως: 
Δεκαέξι (16) Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος
Δεκαέξι (16) Λιμένες Εθνικής Σημασίας
Εικοσιπέντε (25) Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος
Πολυάριθμοι Λιμένες Τοπικής Σημασίας
Αρμόδια για το συνολικό σχεδιασμό  και τη χάραξη της εθνικής λιμενικής πολιτικής είναι η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε).  Σκοπός της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και  Ναυτιλιακών Επενδύσεων  είναι ο συντονισμός όλων των ενεργειών  που θα προσβλέπουν στην ανάπτυξη  των λιμένων και ειδικότερα των λιμενικών εγκαταστάσεων  με σύγχρονες υποδομές ώστε να ανταποκρίνονται στις  αυξανόμενες  ανάγκες και απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση των επιβατών, των πλοίων και των φορτίων εν γένει.