Δέσμευση του Φορέα μας στα πλαίσια του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2016-2018

 

Απαγορευμένες περιοχές αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο μηχανότρατα