Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλάσσιου Τουρισμού (ΔI.Ν.Ε.ΘΑ.Τ.)


Η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού είναι αρμόδια για την προσέλκυση και προώθηση της υλοποίησης ναυτιλιακών επενδύσεων στο λιμενικό και παραναυτιλιακό τομέα, την παρακολούθηση των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας, καθώς και για το σχεδιασμό, την εισήγηση και την εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα. Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για το χαρακτηρισμό και τον αποχαρακτηρισμό των πλοίων αναψυχής ως επαγγελματικών, την τήρηση Μητρώου και φακέλων των πλοίων αυτών αλλά και την τήρηση του Ειδικού Μητρώου Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.).

Συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Ναυτιλιακών Επενδύσεων, 
β) Τμήμα Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων, 
γ) Τμήμα Ανάπτυξης Θαλάσσιου Τουρισμού και Θαλάσσιων Τουριστικών Επενδύσεων, 
δ) Τμήμα Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών και Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, ΤΚ 18510 Πειραιάς
Email : dinethat@yna.gov.gr
Τηλέφωνο : 213 137 -4175, -4177, -4522, -1482, -1391
Fax : 213 137 4177