Διάγραμμα φοίτησης στις Α.Ε.Ν


Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις Α.Ε.Ν.

Α) Οι Πλοίαρχοι αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε:

 •  Μαθηματικά
 •  Φυσική
 •  Μετεωρολογία
 •  Πληροφορική
 •  Αγγλικά

Καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως:

 • Ναυτιλία
 • Ευστάθεια Φορτώσεις
 • Διεθνείς Κανονισμοί
 • Επικοινωνίες
 • Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου
 • Ναυτικό Δίκαιο κ.λπ.

Β) Οι Μηχανικοί αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε:

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Πληροφορική
 •  Αγγλικά

Καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως:

 • Θερμοδυναμική
 • Αντοχή Υλικών
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
 • Ναυτικές Μηχανές και Βοηθητικά Μηχανήματα πλοίου
 • Ηλεκτρικές Μηχανές
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου κ.λπ.