Οριστικός Πίνακας αποκλειόμενων υποψήφιων Ωρομισθίων Καθηγητών ακ. έτους 2018-2019 ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ

Οριστικός Πίνακας αποκλειόμενων υποψήφιων Ωρομισθίων Καθηγητών ακ. έτους 2018-2019 ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.: 2902.06/24/2018/24-09-2018 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ