Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 14-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την συμπλήρωση/προσθήκη 3ου και 4ου Μέλους και των αναπληρωτών αυτών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου με τίτλο ‘’Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις’’.


Σχετικά Αρχεία