Επικοινωνία

 

Διοικητής : Δημοσθένης Π. Μπακόπουλος
Email: dal@yna.gov.gr

Γραμματεία Διοικητή ΔΑΛ 
Τηλέφωνο: 2131371638 
Email: dal.gram@yna.gov.gr 

Διεύθυνση Παρακολούθησης 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Ζωή Πεντότη
Τηλέφωνο: 2131374505 
Email: dal.par@yna.gov.gr 

Διεύθυνση Οργάνωσης
Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Αικατερίνη Ευαγγελινού 
Τηλέφωνο: 2131374172

Τμήμα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης, Ερευνας και Ανάπτυξης
Προϊστάμενος Τμήματος: Χρήστος Βαγιωνάκης
Τηλέφωνο: 2131371413

Περιφερειακό Γραφείο ΔΑΛ Θεσσαλονίκης
Επικεφαλής Γραφείου: Γεώργιος Τοζίδης
Email: dal.thes@yna.gov.gr