Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πύλη Ε1 - Ε2 Ακτή Βασιλειάδη - Τ.Κ. 185 10

 

Διοικητής : Δημοσθένης Π. Μπακόπουλος
Email: dal@yna.gov.gr

Γραμματεία Διοικητή ΔΑΛ 
Τηλέφωνο: 2131371638 
Email: dal.gram@yna.gov.gr 

Διεύθυνση Παρακολούθησης 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Ζωή Πεντότη
Τηλέφωνο: 2131374505 
Email: dal.dp@yna.gov.gr 

Διεύθυνση Οργάνωσης
Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Αικατερίνη Ευαγγελινού 
Τηλέφωνο: 2131374172

Email:dal.do@yna.gov.gr

 

Τμήμα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης, Ερευνας και Ανάπτυξης
Προϊστάμενος Τμήματος: Χρήστος Βαγιωνάκης
Τηλέφωνο: 2131371413

Email:dal.do6@yna.gov.gr

Περιφερειακό Γραφείο ΔΑΛ Θεσσαλονίκης

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Λιμένας Θεσσαλονίκης Ά Προβλήτας Τ.Κ. 54012

Επικεφαλής Γραφείου: Γεώργιος Τοζίδης

Τηλέφωνο: 2310593172

 

Βοηθός Επικεφαλής: Πρέκα Φωτεινή

Τηλέφωνο: 2310593187

Email:dal.thes@yna.gov.gr