Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 21-01-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 2ου Μέλους της Επιτροπής (α)παρακολούθησης–παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και (β)παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών άνω των 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α. έτους 2018-2019.


Σχετικά Αρχεία