Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Κατατάξεις-Προσλήψεις » Ε.Ε.Π. - Ε.Ν.Π.

Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Α.Ε.Ν. - Έκτακτο Ναυτικό Προσωπικό Π.Σ.

Εκτύπωση
Σελίδα123

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας

22-05-2015
Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στον Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας

περισσότερα...

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Σαντορίνης

21-05-2015
Πρόσληψη δύο (02) Αρχιπλοηγών- πλοηγών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)

περισσότερα...

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

19-05-2015
Πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά

περισσότερα...

Πρόσληψη Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας

18-05-2015
Πρόσληψη δύο (02) έκτακτων Πλοηγών, ενός (01) έκτακτου Κυβερνήτη Πλοηγίδας και ενός (01) έκτακτου Μηχανοδηγού Πλοηγίδας

περισσότερα...

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Λαυρίου

15-05-2015
Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στον Πλοηγικό Σταθμό Λαυρίου

περισσότερα...

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Σύρου - Λιμένα Μήλου

15-05-2015
Πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στο λιμένα Μήλου, ο όποιος υπάγεται στον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου

περισσότερα...

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου

15-05-2015
Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στον Πλοηγικό Σταθμό Ηρακλείου

περισσότερα...

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Ρόδου

13-05-2015
Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου

περισσότερα...

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης

13-05-2015
Πρόσληψη δύο (02) έκτακτων πλοηγών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και ισχύει - για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

περισσότερα...

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Σύρου

12-05-2015
Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου που εδρεύει στη Σύρο

περισσότερα...

Οριστικός πίνακας κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

11-05-2015
Κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών διδακτικού έτους 2014 – 2015, για τις θέσεις Εργαστηριακών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού

περισσότερα...

Πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ

06-05-2015
Κάλυψη αναγκών του Κέντρου μας κατά το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015

περισσότερα...

Σελίδα123