Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Κατατάξεις-Προσλήψεις » Ε.Ε.Π. - Ε.Ν.Π.

Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Α.Ε.Ν. - Έκτακτο Ναυτικό Προσωπικό Π.Σ.

Εκτύπωση
Σελίδα12345678

Προκήρυξη και Επαναπροκήρυξη Πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ

25-04-2016
- Ένα (01) άτομο ειδικότητας Φυσικού
- Ένα (01) άτομο ειδικότητας Πλοιάρχου Α' ή Β' τάξης Ε.Ν.

περισσότερα...

Πρόσληψη Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού στον Πλοηγικό Σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑ

15-03-2016
Την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) - σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α'43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α'213) καθώς και των διατάξεων της παρ. 2 περ. ι του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει - για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά που εδρεύει στον Πειραιά ...

περισσότερα...

Σελίδα12345678