Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Ανακοινώσεις » Ορθή Επανάληψη Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δηλώσεων Τακτικής Δρομολόγησης Ακτοπλοϊκών Πλοίων περιόδου 01-11-2012 έως 31-10-2013

Ορθή Επανάληψη Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δηλώσεων Τακτικής Δρομολόγησης Ακτοπλοϊκών Πλοίων περιόδου 01-11-2012 έως 31-10-2013

Εκτύπωση

29-02-2012

Από τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις τροποποιήσεις-συμπληρώσεις δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης ακτοπλοϊκών πλοίων για τη δρομολογιακή περίοδο 01-11-2012 έως 31-10-2013, που κατατέθηκαν στην εν λόγω Διεύθυνση σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2932/01.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.yen.gr - Ανακοινώσεις – Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης), με τίτλο «Τροποποιήσεις - Συμπληρώσεις Δηλώσεων Τακτικής Δρομολόγησης Ακτοπλοϊκών Πλοίων που κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών και τη Διεύθυνση Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη Δρομολογιακή Περίοδο 01-11-2012 έως 31-10-2013»


Σχετικά Αρχεία