Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Ανακοινώσεις » Καθορισμός Συντελεστών Οικογενειακού Επιδόματος Ναυτικών 2010

Καθορισμός Συντελεστών Οικογενειακού Επιδόματος Ναυτικών 2010

Εκτύπωση

30-03-2011

Με απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας Γιάννη Διαμαντίδη, καθορίσθηκαν οι συντελεστές του οικογενειακού επιδόματος των ναυτικών, για το έτος 2010, ανάλογα με τον αριθμό παιδιών και διαμορφώθηκαν, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Υπ. Οικονομικών, ως εξής :

- Με ένα (01) παιδί σε 1,73 ΕΥΡΩ ανά ημέρα θαλάσσιας υπηρεσίας
- Με δύο (02) παιδιά σε 4,21 ΕΥΡΩ
- Με τρία (03) παιδιά σε 7,82 ΕΥΡΩ
- Με τέσσερα (04) παιδιά σε 12,48 ΕΥΡΩ
- Με πέντε (05) παιδιά σε 19,51 ΕΥΡΩ
- Με έξι (06) παιδιά σε 25,67 ΕΥΡΩ
- Με επτά (07) παιδιά και άνω σε 35,47 ΕΥΡΩ

Τα ανωτέρω ποσά θα πολλαπλασιάζονται αντίστοιχα με τις ημέρες ασφάλισης που έχει κατά το έτος 2010 ο δικαιούχος ναυτικός.