Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Ανακοινώσεις » Χάρτα δικαιωμάτων επιβατών – Εφαρμογή αγορανομικών διατάξεων στα ακτοπλοϊκά πλοία

Χάρτα δικαιωμάτων επιβατών – Εφαρμογή αγορανομικών διατάξεων στα ακτοπλοϊκά πλοία

Εκτύπωση

20-06-2013

Στο πλαίσιο της ουσιαστικής προστασίας και ενίσχυσης των δικαιωμάτων των επιβατών – καταναλωτών, που διακινούνται με τα πλοία της ακτοπλοΐας και σε συνεργασία με την Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος, ξεκινά από 21 Ιουνίου 2013, σε πρώτη φάση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, η διανομή, στο επιβατικό κοινό, ειδικού ενημερωτικού φυλλαδίου...

...στο οποίο αναγράφονται συνοπτικά:
Α. οι βασικές αρχές του Νόμου 3709/2008 (ΦΕΚ Α΄213) «Δικαιώματα – υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ Α΄102) , με τον οποίο ρυθμίζεται το καθεστώς των υποχρεώσεων των πλοιοκτητριών εταιρειών, έναντι των επιβατών, που χρησιμοποιούν τα πλοία της ακτοπλοΐας, ως μέσο μεταφοράς.

Β. η διαδικασία υποβολής παραπόνων των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές, το περιεχόμενο του ειδικού εντύπου παραπόνων και η διαχείρισή του που δημοσιεύθηκε με την αριθ. πρωτ: 3332.12/05/13/14-6-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1453/2013) .

Ταυτόχρονα, θα διανέμεται ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο για μία σειρά από προϊόντα, τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν, σε προκαθορισμένες τιμές, τα κυλικεία των ακτοπλοϊκών πλοίων εσωτερικών γραμμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.

Τα προαναφερόμενα ενημερωτικά φυλλάδια, θα διανέμονται σταδιακά και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο 1
Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2
Passenger's Rights Information Brochure
Greek NEB activity report


Σχετικά Αρχεία