Αρχική σελίδα » Πληροφόρηση » Χρήσιμα για τον Πολίτη » Χρήσιμο Πληροφοριακό Υλικό » Πειθαρχικά

Πειθαρχικά

Εκτύπωση
Αναζήτηση Φ.Ε.Κ.

Έφεση κατά Αποφάσεως Α΄ Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) [άρθρο 269, παρ. 4, Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ)]

17-01-2012

Έφεση κατά Αποφάσεως Α΄Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) [άρθρο 269 παρ. 1, 2 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ)]

30-09-2005

Εξαγορά Πειθαρχικής Ποινής [μέχρι Δύο (2) Έτη]

30-09-2005

Χορήγηση Πιστοποιητικού Πειθαρχικού Μητρώου [Ν.Δ. 187/73 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ)] (Α΄261)

30-09-2005

Χορήγηση Αντιγράφων Γνωματεύσεων Ανωτέρας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ) - Αποφάσεων Α΄ και Β΄ Πειθαρχικών Συμβουλίων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ)

30-09-2005

Αναστολή Εκτέλεσης Πειθαρχικής Ποινής

30-09-2005