Αρχική σελίδα » Νομοθεσία » Νόμοι - ΠΔ » ΚΕΕΠ » Εγκύκλιοι » ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΜΕΜΣ – ΜΕ)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΜΕΜΣ – ΜΕ)

Εκτύπωση
A/A Αριθμός Θέμα Παρατηρήσεις  
01 19951/12-10-82 Εκθέσεις και οδηγίες μηχανοηλεκτρολογικής επιθεώρησης μικρών σκαφών    
02 14717/24-06-85 Προϋποθέσεις λειτουργίας ψυκτικών μηχανημάτων σε Ο/Γ πλοία    
03 25059/03-12-85 Απαιτούμενες αντλίες πυρκαϊάς και κυτών των πλοίων    
04 917/07-01-86 Απαιτούμενες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας των πλοίων    
05 5413/21-03-86 Απαιτούμενος φωτισμός κινδύνου (ανάγκης) των πλοίων    
06 20216/14-09-87 Καθορισμός ιπποδύναμης μηχανών πρόωσης πλοίων Καταργήθηκε με την αριθ. 31 Μ.Ε. του ίδιου πίνακα. Κ
07 1421/36/88/26- 01-88 Παρακολούθηση από ΤΚΕΠ εργασιών τμηματικής συντήρησης ή επιθεώρησης    
08 1421ΓΜΚ/185/88/05 -10-88 Συμπληρωματικές οδηγίες εφαρμογής του ΠΔ 175/88 για την χορήγηση παρατάσεων εξαγωγής από τη χοάνη των ελικοφόρων αξόνων των πλοίων    
09 1422.22/03-11- 88 ΒΜΚ Καθορισμός ιπποδύναμης πρόωσης πλοίων Καταργήθηκε με την αριθ. 31 Μ.Ε. του ίδιου πίνακα. Κ
10 1421ΓΜΚ/1/89/11 -01-89 Απαγόρευση χρήσης υγραερίου στα δυναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη    
11 1422/23/20-02- 89 Ιπποδύναμη αλιευτικών σκαφών σε χιλιοβάτ (KW) Καταργήθηκε με την αριθ. 31 Μ.Ε. του ίδιου πίνακα. Κ
12 1422/42/26-07- 89 ΒΜΚ Ιστιοφορία Ε/Γ πλοίων ως εφεδρικού μέσου πρόωσης    
13 1421ΓΜΚ/76/91/18 -07-91 Τηλεχειρισμός από τη γέφυρα μηχανών πρόωσης Ελληνικών Εμπορικών πλοίων    
14 1422/52/09-12- 91 Ιπποδύναμη μηχανοκίνητων πλοίων    
15 1421ΓΜΚ/62/27- 06-94 Παρατάσεις εξαγωγής από τη χοάνη των ελικοφόρων αξόνων των πλοίων    
16 1421ΓΜΚ/70/08- 08-94 Φωτισμός ασφαλείας πλοίων    
17 1421ΓΜΚ/4/95/09 -01-95 Μετρήσεις ηλεκτρικών μονώσεων των πλοίων (MEGGER TEST) Καταργήθηκε με την αριθμ. 24 ΜΕ του ίδιου πίνακα Κ
18 1421ΓΜΚ/220/98/04 -12-98 Αποκατάσταση μηχανοηλεκτρολογικών βλαβών    
19 1422ΒΜΚ/125/99/26 -10-99 Βελτίωση συστήματος θέρμανσης χώρων ενδιαίτησης υπαρχόντων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων ανοικτού τύπου    
20 4323.1/ 2/00/24- 02-2000 Γνωματεύσεις για ακινησίες δρομολογημένων πλοίων που εκτελούν πλόες μεταξύ Ελληνικών λιμένων    
21 4328.1/4/00/26- 04-2000 Πιστοποιητικά ασφαλείας επαγγελματικών πλοίων αναψυχής    
22 4225.3/8/2000/22 -11-2000 Καθορισμός ισχύος των προωστηρίων μηχανών Α/Κ πλοίων Καταργήθηκε με την αριθ. 31 Μ.Ε. του ίδιου πίνακα Κ
23 4328.2/1/01/01- 02-01 Διευκρίνιση Εγκυκλίου “Εφαρμογή της Οδηγίας 97/70/ΕΚ στα υπάρχοντα Α/Κ σκάφη μήκους 24 μέτρων και άνω”    
24 4321.3/02/01/30- 05-2001 Μετρήσεις ηλεκτρικών μονώσεων των πλοίων (MEGGER TEST)    
25 4322.3/03/01/06- 11-2001 Διευκρινιστικές οδηγίες εφαρμογής νέου Κανονισμού επιθεώρησης Ανυψωτικών Μέσων των πλοίων    
26 4322.3/3/02/25- 02-2002 Οδηγίες συμπλήρωσης του Βιβλίου Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μέσων των Πλοίων (Cargo Gear Book).    
27 4326.1/01/02/06- 03-2002 Συντήρηση και περιοδικός έλεγχος συστημάτων διαχωρισμού πετρελαίου / ύδατος και μετρητών πετρελαίου.    
28 4322.21/1/02/02- 09-2002 Συνεργεία υδραυλικής δοκιμής φιαλών αέρα εκκίνησης μηχανών των πλοίων. Καταργήθηκε με την αριθμ. 29 Μ.Ε. του ίδιου πίνακα. Κ
29 4322.21/3/02/28- 11-2002 Εγκεκριμένα Κέντρα επανελέγχου φιαλών αέρα εκκίνησης μηχανών των πλοίων.    
30 4322.19/1/03/07- 01-2003 Σωλήνες καυσίμου πετρελαίου μηχανών των πλοίων.    
31 4225.1/1/03/07- 02-2003 Καθορισμός της ισχύος των προωστηρίων μηχανών του πλοίου    
32 4225.1/1/2003/07 -02-2003 Καθορισμός της ισχύος των προωστήριων μηχανών των πλοίων.    
33 4325/1/03/24- 03-2003 Γνωματεύσεις για ακινησίες πλοίων που παρακολουθούνται από Νηογνώμονες    
34 4325/1/2003/24- 03-03 Γνωματεύσεις για ακινησίες δρομολογημένων πλοίων που παρακολουθούνται από Νηογνώμονες.    
35 4323.2/01/2003/22 -05-03 Συντήρηση μηχανών ακτοπλοικών Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.    
36 4322.21/2/2003/23 -05-03 Υδραυλική δοκιμή φιαλών αέρα εκκίνησης μηχανών πλοίων στο εξωτερικό.    
37 4322.19/4/2003/11 -09-03 Αποστολή της MSC/Circ 1083 του ΙΜΟ που αφορά διευκρινιστικές οδηγίες για το δίκτυο καυσίμου πετρελαίου μηχανών των πλοίων.    
38 4328.2/01/2004/23 -01-04 Επιθεωρήσεις Α/Κ σκαφών μήκους 24 μέτρων και άνω.    
39 4225.1/06/2004/14 -09-04 Αποστολή δικαιολογητικών αντικατάστασης προωστήριων μηχανών πλοίων.    
40 4225.1/03/05 Καθορισμός της ισχύος των προωστηρίων μηχανών πλοίων.    
41 4225.1/03/06 Καθορισμός της ισχύος των προωστήριων μηχανών των πλοίων.    
42 ΩΠ 171355/05- 06 ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ/ΜΕ Ισχύς προωστηρίων μηχανών των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.