Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Κατατάξεις-Προσλήψεις

Κατατάξεις-Προσλήψεις

Εκτύπωση
Σελίδα1234567

Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π) ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ

29-07-2014
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2014 - 2015 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία

περισσότερα...

Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π) ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

29-07-2014
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2014 - 2015 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία

περισσότερα...

Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π) ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ

28-07-2014
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2014 - 2015 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία

περισσότερα...

Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ / ΣΠΜ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

28-07-2014
Η ΔΣΕΝ / ΣΠΜ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015 ωρομίσθιους καθηγητές

περισσότερα...

Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

28-07-2014
Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων και Μηχανικών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου προτίθενται να προσλάβουν για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2014-2015 ωρομίσθιους καθηγητές

περισσότερα...

Πρόσληψη Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΑΕΝ/ΥΔΡΑΣ

25-07-2014
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2014 - 2015 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία.

περισσότερα...

Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού

24-07-2014
Πλοηγικός Σταθμός Ηρακλείου

περισσότερα...

Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π) ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ

24-07-2014
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2014 - 2015 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία.

περισσότερα...

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) έκτακτου ναυτικού

20-06-2014
Προσωπικό πλοηγικού σταθμού Θεσσαλονίκης

περισσότερα...

Πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών

20-06-2014
Το Λ/Χ Μυκόνου αναζητά διπλωματούχους Πλοιάρχους ή Κυβερνήτες, έστω και συνταξιούχους του ΝΑΤ, γνώστες της περιοχής των λιμένων της Μυκόνου, των ευκολιών αυτών και των λοιπών τοπικών συνθηκών προκειμένου όπως ανατεθούν σε έναν εξ’ αυτών καθήκοντα έκτακτου πλοηγού επ’ αμοιβή για την πλοήγηση των πλοίων που καταπλέουν/ αποπλέουν στους λιμένες της Μυκόνου.

περισσότερα...

Πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών

19-06-2014
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Πλοηγική Υπηρεσία προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για μία (01) θέση κυβερνητών πλοηγίδων (κάτοχος διπλώματος κυβερνήτη Α΄ η Ναύκληρου), μία (01) θέση μηχανοδηγών πλοηγίδων (κάτοχος διπλώματος μηχανοδηγού Β΄) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης.

περισσότερα...

Σελίδα1234567