Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Κατατάξεις-Προσλήψεις

Κατατάξεις-Προσλήψεις

Εκτύπωση
Σελίδα123456

Πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών

20-06-2014
Το Λ/Χ Μυκόνου αναζητά διπλωματούχους Πλοιάρχους ή Κυβερνήτες, έστω και συνταξιούχους του ΝΑΤ, γνώστες της περιοχής των λιμένων της Μυκόνου, των ευκολιών αυτών και των λοιπών τοπικών συνθηκών προκειμένου όπως ανατεθούν σε έναν εξ’ αυτών καθήκοντα έκτακτου πλοηγού επ’ αμοιβή για την πλοήγηση των πλοίων που καταπλέουν/ αποπλέουν στους λιμένες της Μυκόνου.

περισσότερα...

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) έκτακτου ναυτικού

20-06-2014
Προσωπικό πλοηγικού σταθμού Θεσσαλονίκης

περισσότερα...

Πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών

19-06-2014
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Πλοηγική Υπηρεσία προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για μία (01) θέση κυβερνητών πλοηγίδων (κάτοχος διπλώματος κυβερνήτη Α΄ η Ναύκληρου), μία (01) θέση μηχανοδηγών πλοηγίδων (κάτοχος διπλώματος μηχανοδηγού Β΄) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης.

περισσότερα...

Οριστικοί πίνακες κατάταξης (ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

18-03-2014
Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων, ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

περισσότερα...

Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ/ΥΔΡΑΣ

25-02-2014
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας , προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2013 - 2014 (εαρινό εξάμηνο), επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία.

περισσότερα...

Σελίδα123456