Αρχική σελίδα » Υπουργείο » Ιστορία Λιμενικού Σώματος » 1919 - Σήμερα » Διακριτικά Λ.Σ

Διακριτικά Λ.Σ

Εκτύπωση
Δύο άγκυρες χιαστί

Στις 3-11-1950 με Β.Δ. καθορίζονται τα διακριτικά της στολής των αξιωματικών και υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος. Σύμφωνα με το διάταγμα αυτό το διακριτικό του Λιμενικού Σώματος αποτελείται από "δύο χρυσοποίκιλτες άγκυρες χιαστί με το βασιλικό στέμμα ύπερθεν της διασταυρώσεως αυτών".

Το 1952 τίθεται ένα κρίσιμο θέμα εντελώς άσκοπα, που αποτέλεσε δοκιμασία για τον κρατικό φορέα της εμπορικής ναυτιλίας το Λιμενικό Σώμα. Συγκεκριμένα πρόκειται για μετατροπή των διακριτικών των στολών του Λιμενικού Σώματος που επιχειρήθηκε οποία προέβλεπε αργυρόχροα διακριτικά του βαθμού των Στολών του Λιμενικού Σώματος τη μαντική και μειωτική για το κύρος του Λιμενικού Σώματος και των στελεχών του.Διακριτικά βαθμών προσωπικού ΛΣ


Η σημαία του Λ.Σ.

Την 21η Μαρτίου 1964 το Λιμενικό Σώμα με Β.Δ. αποκτά τη σημαία του η οποία στη στο μέσο του σταυρού φέρει και στις δύο όψεις το σήμα του Λιμενικού Σώματος δηλαδή δύο χρυσόχροες άγκυρες χιαστί εφαπτόμενες των τεσσάρων προς το κέντρο του σταυρού γωνιών των κυανών τετραγώνων.
Πολλά χρόνια αργότερα, το 1980, το Π.Δ. 991 όρισε ότι το έμβλημα του Σώματος (δύο άγκυρες χιαστί και τα αρχικά Λ.Σ.) δεν αποτυπώνεται επι της σημαίας αλλά επί της επίχρυσης μεταλλικής σφαίρας που βρίσκεται στο άνω μέρος του κοντού της σημαίας.Πηγή:ΥΕΝ/ΔΠΟΕΚ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Ε.Α.Α.Λ.Σ)