Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Διακηρύξεις » Διαγωνισμοί Έργων

Διαγωνισμοί Έργων

Εκτύπωση

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 07/2016 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (συστημικός αριθμός 23717)

17-05-2016
Για την Παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου & Ασφάλειας (GMDSS) μέσω παράκτιας υποδομής

περισσότερα...

Διενέργεια Tακτικού Διαγωνισμού - Διακήρυξη υπ' αριθμ. 07/2016

28-04-2016
Για την Παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου & Ασφάλειας (GMDSS) μέσω παράκτιας υποδομής

περισσότερα...

Διευκρινήσεις επί της αριθ. 03/2015 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (συστημικός αριθμός 17192)

21-12-2015
Προμήθεια εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης για τα επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

περισσότερα...

Διευκρίνιση επί της αριθ. 03/2015 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

21-12-2015
Προμήθεια εξοπλισμού έρευνας και διάσωσης για τα επιχειρησιακά μέσα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

περισσότερα...

Διευκρίνηση επί της αριθ. 03/2015 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

08-12-2015
Προμήθεια εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης για τα επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

περισσότερα...