Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Διακηρύξεις » Διαγωνισμοί Έργων

Διαγωνισμοί Έργων

Εκτύπωση

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

23-11-2015
Προμήθεια ειδών ιματισμού κατάταξης προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ προς κάλυψη αναγκών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων Ευρώ #73.700,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

περισσότερα...

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

20-11-2015
Για την συντήρηση Ανελκυστήρων Κεντρικού Κτιρίου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του παρακείμενου πύργου αυτού για τα έτη 2015 – 2016 - 2017, προϋπολογισμού πενήντα έξι χιλιάδων Ευρώ #56.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

περισσότερα...

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

20-11-2015
Προμήθεια ειδών αποκατάστασης λειτουργίας συστημάτων UPS Κεντρικού Κτιρίου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του παρακείμενου πύργου αυτού, προϋπολογισμού πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ #53.800,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

περισσότερα...

Διευκρίνιση επί της αριθ. 03/2015 Διακήρυξης

19-11-2015
Προμήθεια εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης για τα επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

περισσότερα...

Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός

18-11-2015
Για την εκμίσθωση χώρου (κυλικείου) στα ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών

περισσότερα...

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

13-11-2015
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Δεκεμβρίου 2015, προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ #40.770,00€#

περισσότερα...

Διακήρυξη 03/2015 για την «Προμήθεια εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης για τα επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ»

05-11-2015
Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι..

περισσότερα...

Ματαίωση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

21-09-2015
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Οκτωβρίου, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ #45.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

περισσότερα...