Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Διακηρύξεις » Διαγωνισμοί Έργων

Διαγωνισμοί Έργων

Εκτύπωση

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

25-08-2015
Για την προμήθεια έξι (06) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλάσσεται ΦΠΑ )

περισσότερα...

Διενέργεια πρόχειρου μειδοτικού διαγωνισμού

21-08-2015
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις πλοηγίδες του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά.

περισσότερα...

Διευκρίνιση επί της αριθ. 02/2015 Διακήρυξης

28-07-2015
Ανάπτυξη Δορυφορικού Δικτύου Ασφαλούς Επικοινωνίας χωρών της Μεσογείου στο πλαίσιο του προγράμματος SEAHORSE Mediterranean Network

περισσότερα...

Διακήρυξη 01/2015 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

16-07-2015
Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ανακοινώνεται ότι...

περισσότερα...

Διακήρυξη 02/2015 για την «Ανάπτυξη Δορυφορικού Δικτύου Ασφαλούς Επικοινωνίας χωρών της Μεσογείου στο πλαίσιο του προγράμματος Seahorse Mediterranean Network

16-07-2015
Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ανακοινώνεται ότι...

περισσότερα...