Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Νέα » Επικαιρότητα » Σ.Α.Σ.

Σ.Α.Σ.

Εκτύπωση
ΑπόΈως

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ)

17-04-2014
Παρακαλείσθε όπως την 24 και 25-04-2014, ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή και ώρα 11:00 προσέλθετε στο κτίριο της πρώην Σχολής Ουρσουλινών, στο Κάστρο Χώρας Νάξου, προκειμένου να συμμετάσχετε στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

περισσότερα...

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

06-02-2014
Από την αρμόδια Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ανακοινώνεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, για τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Πέμπτη 05-02-2013.

περισσότερα...

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)

03-02-2014
Παρακαλείσθε όπως την 05-02-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 προσέλθετε στο κτίριο της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου (Κτίριο Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2, αίθουσα 577) προκειμένου να συμμετάσχετε στη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) που συγκροτήθηκε με την (β) σχετική.

περισσότερα...

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

19-12-2013
Γνωμοδότηση του αριθ. 06/ 18-12-2013 Σ.Α.Σ

περισσότερα...

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ)

16-12-2013
Παρακαλείσθε όπως την 18-12-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 προσέλθετε στο κτίριο της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου (Κτίριο Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2, αίθουσα 577) προκειμένου συμμετάσχετε στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

περισσότερα...

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

17-10-2013
Γνωμοδότηση του αριθ. 05/ 15-10-2013 Σ.Α.Σ

περισσότερα...

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)

11-10-2013
Παρακαλείσθε όπως την 15-10-2013, ημέρα και ώρα 11.00 προσέλθετε στο κτίριο της Διεύθυνσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (Κτίριο Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε2, αίθουσα 577) προκειμένου συμμετάσχετε στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, που συγκροτήθηκε με την (β) σχετική.

περισσότερα...

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

20-06-2013
Γνωμοδότηση του αριθ. 04 / 18-06-2013 Σ.Α.Σ

περισσότερα...

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)

14-06-2013
Παρακαλείσθε όπως την 18-06-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 προσέλθετε στο κτίριο της Διεύθυνσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (Κτίριο Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε2, αίθουσα 577) προκειμένου συμμετάσχετε στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, που συγκροτήθηκε με την (β) σχετική.

περισσότερα...

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

21-05-2013
Γνωμοδότηση του αριθ. 03/ 17-05-2013 Σ.Α.Σ

περισσότερα...

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)

16-05-2013
Παρακαλείσθε όπως την 17-05-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 προσέλθετε στην πρώην Σχολή Ουρσουλίνων στο κάστρο Χώρας Νάξου, προκειμένου συμμετάσχετε στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, που συγκροτήθηκε με την (β) σχετική.Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

περισσότερα...