Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Νέα

Τα νέα

Εκτύπωση
ΑπόΈως

Πρόσκληση 1/2015 Πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού

26-01-2015
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο με τίτλο «Τεχνικός σύμβουλος επιστημονικής υποστήριξης για την αξιολόγηση, παρακολούθηση και παραλαβή του έργου “Ανάπτυξη Διαλειτουργικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής για την παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή πολιτικής του θαλάσσιου χώρου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΑΔΑ6ΠΙ9ΟΠ-2ΤΖ)’’»

περισσότερα...

Διευκρινήσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες επί της Αριθ. 05/2014 Διακήρυξης ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ

26-01-2015
Ανάπτυξη Διαλειτουργικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής για την παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή πολιτικής του θαλάσσιου χώρου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

περισσότερα...

Πίνακες μετεγγραφών σπουδαστών στις ΑΕΝ

23-01-2015
Απόφαση μετεγγραφών σπουδαστών ΑΕΝ (Πλοιάρχων & Μηχανικών) ακαδημαϊκού έτους 2014-15, Γ΄ και Δ΄ εξαμήνων

περισσότερα...