Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Εκτύπωση
Σελίδα123456

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου στα πλαίσια του διαγωνισμού της αριθ. 05/2014 διακήρυξης

24-03-2015
Στις 27/03/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στο γραφείο 555 (5ος όροφος) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (Πύλη Ε1-2, Λιμένος Πειραιά) από τη Μονάδα Γ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας.

περισσότερα...

Διενέργεια Κλήρωσης

17-03-2015
Προμήθεια καυσίμων κίνησης/θέρμανσης και λιπαντικών πλωτών – χερσαίων και εναερίων μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, Σχολών Ε.Ν., και Πλοηγικών Σταθμών

περισσότερα...

Τροποποιητικές Δηλώσεις Τακτικής Δρομολόγησης

06-03-2015
Τροποποιητικές Δηλώσεις Τακτικής Δρομολόγησης Ακτοπλοϊκών Πλοίων που κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τη Δρομολογιακή Περίοδο 1-11-2015 έως 31-10-2016 σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ν. 2932/01 όπως ισχύει

περισσότερα...

Κατάλογος συμβάσεων έτους 2014 για Παροχή υπηρεσιών και Κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΣΕΔ-ΥΝΑ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013

05-03-2015
Eφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 της αριθμ. 51540/ΕΥΣΣΑΠ 3628/26/11/2010 Απόφασης (ΦΕΚ 1856 Β΄)

περισσότερα...

Πρόσκληση ενδιαφερομένων πλοιοκτητών/ πλοιοκτητριών εταιρειών για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών

26-02-2015

α)ΘΗΡΑ- ΑΝΑΦΗ- ΚΑΣΟΣ- ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ- ΔΙΑΦΑΝΙ- ΧΑΛΚΗ- ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, και

β)ΘΗΡΑ- ΑΝΑΦΗ - ΣΗΤΕΙΑ- ΚΑΣΟΣ- ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ- ΔΙΑΦΑΝΙ - ΧΑΛΚΗ- ΡΟΔΟΣ και επιστροφή


περισσότερα...

Διενέργεια Κλήρωσης

25-02-2015
Συγκρότηση τριμελών επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

περισσότερα...

Διενέργεια Κλήρωσης

17-02-2015
Ανάδειξη τριμελούς έκτακτης Επιτροπής προκειμένου υποβοηθήσει την συγκροτηθείσα Επιτροπή της αριθμ. Φακ: 351.6-04/(82)/15/13-01-2015 Απόφασης ΥΝΑ «Περί συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης Υλοποίησης παραλαβής του έργου “Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις”» της υπ’αρίθμ 6697/14 σύμβασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

περισσότερα...

Διενέργεια Κλήρωσης

13-02-2015
Ανάδειξη πενταμελούς έκτακτης Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια καυσίμων κίνησης/θέρμανσης και λιπαντικών πλωτών – χερσαίων και εναερίων μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, Σχολών Ε.Ν. και Πλοηγικών Σταθμών

περισσότερα...

Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της αριθ. 01/2015 πρόσκλησης πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού - ΕΥΣΕΔ

30-01-2015
Στις 03/02/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στο γραφείο 555 (5ος όροφος) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (Πύλη Ε1-2, Λιμένος Πειραιά)

περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς συγγραφή βιβλίων ΑΕΝ

31-12-2014
Το Υπουργείο Ναυτιλίας ενδιαφέρεται για την συγγραφή των εξής διδακτικών βιβλίων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.):
α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ για την ειδικότητα Μηχανικών Ε.Ν.
β. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για την ειδικότητα Μηχανικών Ε.Ν
γ. ΗΓΕΣΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν και Μηχανικών Ε .Ν.
δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν και Μηχανικών Ε.Ν.
ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν

περισσότερα...

Σελίδα123456