Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Εκτύπωση
Σελίδα12345678

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

25-11-2015
Προσφορά για την προμήθεια ενός λογισμικού για την έκδοση Πιστοποιητικών Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ)

περισσότερα...

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

03-11-2015
Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙΠΕΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ) του ΥΠ.Ν.Ν.Π, ανακοινώνεται ότι..

περισσότερα...

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

06-10-2015
Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

περισσότερα...

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

25-09-2015
Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι..

περισσότερα...

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

21-09-2015
Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, ανακοινώνεται ότι...

περισσότερα...

Διενέργεια κλήρωσης

04-09-2015
Συμπλήρωση έκτακτης επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, με δύο (02) εξειδικευμένα μέλη, για το έργο “ Προμήθεια ενός (01) Περιπολικού Πλοίου Κατηγορίας ΑΙ>30μ

περισσότερα...

Έναρξη νέας εκπαιδευτικής περιόδου για τους κύκλους σπουδών ΚΕΣΕΝ Μηxανικών

02-09-2015
Προγραμματισμός των εκπαιδευτικών κύκλων Μηχανικών Α΄και Β΄τάξης Ε.Ν. για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016

περισσότερα...

Ανακοίνωση διενέργειας νέας κλήρωσης

01-09-2015
Για ανάδειξη μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου προμήθειας τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ στα πλαίσια του διαγωνισμού της αριθ. 03/2014 διακήρυξης, κατόπιν αυτοδίκαιης λύσης υπαλληλικής σχέσης μελών προηγούμενης επιτροπής

περισσότερα...

Σελίδα12345678