Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Εκτύπωση
Σελίδα12345678910

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

26-04-2016
«Ανάπτυξη Δορυφορικού Δικτύου Ασφαλούς Επικοινωνίας χωρών της Μεσογείου στο πλαίσιο του προγράμματος Seahorse Mediterranean Network»

περισσότερα...

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

21-04-2016
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του με μετάταξη σε κενές οργανικές του θέσεις, μονίμων υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και OTA στους ακόλουθους Κλάδους/Κατηγορίες...

περισσότερα...

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

21-04-2016
Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT

περισσότερα...

Ανακοίνωση Αναβολής Διενέργειας Κληρώσεων

18-03-2016
Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται..

περισσότερα...

Ανακοίνωση Αναβολής Διενέργειας Κλήρωσης

18-03-2016
Εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου

περισσότερα...

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

10-03-2016
Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται..

περισσότερα...

Διακήρυξη Α' Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

09-03-2016
Για τη στέγαση της Υπηρεσίας Μουσικής Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

περισσότερα...

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

08-03-2016
Εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου” συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000,00€.

περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

07-03-2016
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί σε απόσπαση προσωπικού των κατωτέρω κατηγοριών και κλάδων, για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την αντιμετώπιση υφιστάμενων σοβαρών και επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών του

περισσότερα...

Δημοσίευση Τροποποιητικών Δηλώσεων Τακτικής Δρομολόγησης 2016-2017

26-02-2016
Τροποποιητικές Δηλώσεις Τακτικής Δρομολόγησης Ακτοπλοϊκών Πλοίων που κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη Δρομολογιακή Περίοδο 1-11-2016 έως 31-10-2017 σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ν. 2932/01 όπως ισχύει

περισσότερα...

Δηλώσεις Τακτικής Δρομολόγησης Ακτοπλοϊκών Πλοίων

08-02-2016
Που κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Θαλασσίων συγκοινωνιών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη Ομολογιακή Περίοδο 1-11-2016 έως 31-10-2017 σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ν. 2932/01 όπως ισχύει

περισσότερα...

Aνακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

03-02-2016
Προμήθεια Εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης για τα επιχειρησιακά μέσα του ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.

περισσότερα...

Σελίδα12345678910