Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Εκτύπωση
Σελίδα123456789

Δηλώσεις Τακτικής Δρομολόγησης Ακτοπλοϊκών Πλοίων

08-02-2016
Που κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Θαλασσίων συγκοινωνιών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη Ομολογιακή Περίοδο 1-11-2016 έως 31-10-2017 σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ν. 2932/01 όπως ισχύει

περισσότερα...

Aνακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

03-02-2016
Προμήθεια Εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης για τα επιχειρησιακά μέσα του ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.

περισσότερα...

Aνακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

28-01-2016
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)

περισσότερα...

Ανακοίνωση Αναβολής Διενέργειας Κλήρωσης

28-01-2016
Aντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου "Ανάπτυξη εφαρμογών για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και προμήθεια εξοπλισμού κεντρικής υποδομής για την υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠτΠ"

περισσότερα...

Aνακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

26-01-2016
Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής..

περισσότερα...

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

31-12-2015
Πρόσληψη Αναδόχου – εξωτερικού συμβούλου ποιότητας για την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, εκπαίδευση προσωπικού, υποστήριξη εφαρμογής κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 για τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων

περισσότερα...

Aνακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

28-12-2015
Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής..

περισσότερα...

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

23-12-2015
Ανάθεση εργασιών καθαρισμού του κτιρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και του Οικίσκου στο λιμένα Ικονίου για διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους

περισσότερα...

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

18-12-2015
Η κλήρωση θα λάβει χώρα στο γραφείο 555 (5ος όροφος) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Πύλη Ε1-2, Λιμένος Πειραιά) από τη Μονάδα Γ' της Ειδικής Υπηρεσίας

περισσότερα...

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

18-12-2015
Εκτέλεση εργασιών προς αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του συστήματος βιολογικού καθαρισμού και δικτύου διαχείρισης ομβρίων/λυμάτων στην ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

περισσότερα...

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

15-12-2015
Ναυλώσεις πλοίων για θαλάσσια μεταφορά πολιτών που χρήζουν διεθνούς προστασίας

περισσότερα...

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

14-12-2015
Για ανάδειξη μελών Επιτροπής Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ) με τίτλο «Υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την επιτυχή ολοκλήρωση και κλείσιμο των έργων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013» της αριθ. 07/2015 σύμβασης

περισσότερα...

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

25-11-2015
Προσφορά για την προμήθεια ενός λογισμικού για την έκδοση Πιστοποιητικών Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ)

περισσότερα...

Σελίδα123456789