Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Εκτύπωση
Σελίδα12345678

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

25-09-2015
Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι..

περισσότερα...

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

21-09-2015
Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, ανακοινώνεται ότι...

περισσότερα...

Διενέργεια κλήρωσης

04-09-2015
Συμπλήρωση έκτακτης επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, με δύο (02) εξειδικευμένα μέλη, για το έργο “ Προμήθεια ενός (01) Περιπολικού Πλοίου Κατηγορίας ΑΙ>30μ

περισσότερα...

Έναρξη νέας εκπαιδευτικής περιόδου για τους κύκλους σπουδών ΚΕΣΕΝ Μηxανικών

02-09-2015
Προγραμματισμός των εκπαιδευτικών κύκλων Μηχανικών Α΄και Β΄τάξης Ε.Ν. για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016

περισσότερα...

Ανακοίνωση διενέργειας νέας κλήρωσης

01-09-2015
Για ανάδειξη μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου προμήθειας τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ στα πλαίσια του διαγωνισμού της αριθ. 03/2014 διακήρυξης, κατόπιν αυτοδίκαιης λύσης υπαλληλικής σχέσης μελών προηγούμενης επιτροπής

περισσότερα...

Έναρξη νέας εκπαιδευτικής περιόδου για τους κύκλους σπουδών ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

21-08-2015
Προγραμματισμός των εκπαιδευτικών κύκλων Πλοιάρχων Α΄και Β΄τάξης Ε.Ν. για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

περισσότερα...

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

21-08-2015
Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (τομέας Ναυτιλίας) ανακοινώνεται ότι ...

περισσότερα...

Διενέργεια Κλήρωσης

13-08-2015
Για την αντικατάσταση του 4ου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων του άρθρου 15 του π.δ 118/2007 και Προσφυγών του Ν.3886/2010 έτους 2015 και του 1ου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Παραλαβών Ειδών-Εργασιών Προχείρων Διαγωνισμών έτους 2015

περισσότερα...

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

22-07-2015
Για τον ορισμό των μελών Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παραλαβής των ειδών– υπηρεσιών

περισσότερα...

Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)

24-06-2015
Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ

περισσότερα...

Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)

24-06-2015
Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

περισσότερα...

Διενέργεια Κλήρωσης

22-06-2015
Aνακοινώνεται ότι στις 23/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. θα γίνει κλήρωση για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) των συμβάσεων 01 και 02/2015 ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ

περισσότερα...

Σελίδα12345678