Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Εκτύπωση
Σελίδα1234567

Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) στο πλαίσιο της ΑΠ: ΕΥΣΕΔ/Γ/474/28-4-2015 Πρόσκλησης

28-05-2015
Η κλήρωση θα λάβει χώρα στο γραφείο 555 (5ος όροφος) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (Πύλη Ε1-2, Λιμένος Πειραιά) από τη Μονάδα Γ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας

περισσότερα...

Διενέργεια Κλήρωσης

13-05-2015
Προμήθεια ενός (01) συστήματος καταγραφής φωνητικών δεδομένων και νέου κέντρου υποδοχής κλήσεων για κάλυψη αναγκών του Κέντρου Επιχειρήσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

περισσότερα...

Διενέργεια Κλήρωσης

13-05-2015
Παροχή Υπηρεσιών “Ναύλωση σκάφους για τη μεταφορά μεταναστών"

περισσότερα...

Διενέργεια κλήρωσης

05-05-2015
Προμήθεια τεσσάρων (04) Κινητήρων για ανάγκες ΠΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ.

περισσότερα...

Διενέργεια κλήρωσης

04-05-2015
Aνάδειξη μελών Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-προσφυγών

περισσότερα...

Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

30-04-2015
Η κλήρωση θα λάβει χώρα στο γραφείο 555 (5ος όροφος) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (Πύλη Ε1-2, Λιμένος Πειραιά) από τη Μονάδα Γ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας.

περισσότερα...

Διενέργεια Κλήρωσης

22-04-2015
- Εξοπλισμός Χερσαίων Μέσων
- Αναβάθμιση Θερμικών Καμερών ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
- Εξοπλισμός Πλωτών Μέσων

περισσότερα...

Διενέργεια Κλήρωσης

22-04-2015
Προμήθεια Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων Κ/Μ ΠΛΣ

περισσότερα...

Απόφαση μετεγγραφών σπουδαστών ΑΕΝ

20-04-2015
Απόφαση μετεγγραφών Γ΄ Δ΄ και ΣΤ' Εξαμήνων

περισσότερα...

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου στα πλαίσια του διαγωνισμού της αριθ. 05/2014 διακήρυξης

24-03-2015
Στις 27/03/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στο γραφείο 555 (5ος όροφος) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (Πύλη Ε1-2, Λιμένος Πειραιά) από τη Μονάδα Γ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας.

περισσότερα...

Διενέργεια Κλήρωσης

17-03-2015
Προμήθεια καυσίμων κίνησης/θέρμανσης και λιπαντικών πλωτών – χερσαίων και εναερίων μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, Σχολών Ε.Ν., και Πλοηγικών Σταθμών

περισσότερα...

Τροποποιητικές Δηλώσεις Τακτικής Δρομολόγησης

06-03-2015
Τροποποιητικές Δηλώσεις Τακτικής Δρομολόγησης Ακτοπλοϊκών Πλοίων που κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τη Δρομολογιακή Περίοδο 1-11-2015 έως 31-10-2016 σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ν. 2932/01 όπως ισχύει

περισσότερα...

Κατάλογος συμβάσεων έτους 2014 για Παροχή υπηρεσιών και Κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΣΕΔ-ΥΝΑ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013

05-03-2015
Eφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 της αριθμ. 51540/ΕΥΣΣΑΠ 3628/26/11/2010 Απόφασης (ΦΕΚ 1856 Β΄)

περισσότερα...

Σελίδα1234567