Αρχική σελίδα » Ενημέρωση » Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Εκτύπωση
Σελίδα12345678910

Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

20-05-2016
Για την αντικατάσταση κληρωθέντων μελών έκτακτων Επιτροπών Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

περισσότερα...

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

19-05-2016
Ανάδειξη έκτακτης Επιτροπής για την υποβοήθηση της Επιτροπής Παραλαβών Ειδών-Εργασιών ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2015 που αφορά στην προμήθεια: «Τριακόσια (300) ζευγάρια μαύρες αρβύλες βουλκανισμένου πέλματος για την κάλυψη αναγκών κατάταξης προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.»

περισσότερα...

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

26-04-2016
«Ανάπτυξη Δορυφορικού Δικτύου Ασφαλούς Επικοινωνίας χωρών της Μεσογείου στο πλαίσιο του προγράμματος Seahorse Mediterranean Network»

περισσότερα...

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

21-04-2016
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του με μετάταξη σε κενές οργανικές του θέσεις, μονίμων υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και OTA στους ακόλουθους Κλάδους/Κατηγορίες...

περισσότερα...

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

21-04-2016
Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT

περισσότερα...

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

13-04-2016
Κλήρωση για την αντικατάσταση του Προέδρου της "Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για ναυλώσεις πλοίων για θαλάσσια μεταφορά πολιτών που χρήζουν διεθνούς προστασίας".

περισσότερα...

Ανακοίνωση Αναβολής Διενέργειας Κλήρωσης

18-03-2016
Εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου

περισσότερα...

Ανακοίνωση Αναβολής Διενέργειας Κληρώσεων

18-03-2016
Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται..

περισσότερα...

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

10-03-2016
Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται..

περισσότερα...

Διακήρυξη Α' Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

09-03-2016
Για τη στέγαση της Υπηρεσίας Μουσικής Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

περισσότερα...

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

08-03-2016
Εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου” συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000,00€.

περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

07-03-2016
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί σε απόσπαση προσωπικού των κατωτέρω κατηγοριών και κλάδων, για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την αντιμετώπιση υφιστάμενων σοβαρών και επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών του

περισσότερα...

Δημοσίευση Τροποποιητικών Δηλώσεων Τακτικής Δρομολόγησης 2016-2017

26-02-2016
Τροποποιητικές Δηλώσεις Τακτικής Δρομολόγησης Ακτοπλοϊκών Πλοίων που κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη Δρομολογιακή Περίοδο 1-11-2016 έως 31-10-2017 σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ν. 2932/01 όπως ισχύει

περισσότερα...

Σελίδα12345678910