Αρχική σελίδα » Πληροφόρηση » Επικοινωνία

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

Εκτύπωση
Ταχ. Δ/νση Ακτή Βασιλειάδη Πειραιάς ΤΚ 185 10
Τηλεφωνικό Κέντρο 210 4191700 (60 γραμμές) - 210 4064700 (60 γραμμές)
FAX 210 4191561 - 210 4191562 - 210 4191563
Telex 212022 212239
Άμεση Δράση ΛΣ 108
Γραφείο Πολίτη 210 4191480 - 210 4191296 - info@yen.gr
Internet Site http://www.yen.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών - Φορέων ΥΝΑ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων ΥΝΑ
Email Επικοινωνίας contact@yna.gov.gr
(Χειριστές: Σημ/ρος ΛΣ Μαχαιράς Λουκάς, Επικ/στής ΛΣ Σαμπατάκος Δημήτριος,
Επικ/στής ΛΣ Κουρκούνης Ευάγγελος, Επικ/στής ΛΣ Γερονίκος Κων/νος)

Υπεύθυνος Internet Site Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών