Αρχική σελίδα » Πληροφόρηση » Επικοινωνία

Το Υπουργείο Ναυτιλίας

Εκτύπωση
Ταχ. Δ/νση Ακτή Βασιλειάδη Πειραιάς ΤΚ 185 10
Τηλεφωνικό Κέντρο 213 1371700 (60 γραμμές) - 213 1374700 (60 γραμμές)
FAX 213 1371561- 213 1371562 - 213 1371563
Telex 212022 212239
Άμεση Δράση ΛΣ 108
Γραφείο Πολίτη 213 1371480 - 213 1371296 - info@yen.gr
Internet Site http://www.yen.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών - Φορέων ΥΝΑ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων ΥΝΑ
Email Επικοινωνίας contact@yna.gov.gr
(Χειριστές: Σημ/ρος ΛΣ Μαχαιράς Λουκάς, Επικ/στής ΛΣ Σαμπατάκος Δημήτριος,
Επικ/στής ΛΣ Κουρκούνης Ευάγγελος, Επικ/στής ΛΣ Γερονίκος Κων/νος)

Υπεύθυνος Internet Site Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών