Αρχική σελίδα » Πληροφόρηση » Χρήσιμα για τον Πολίτη » Χρήσιμο Πληροφοριακό Υλικό

Χρήσιμο Πληροφοριακό Υλικό

Εκτύπωση

Το Τμήμα Σχέσεων Διοίκησης Πολιτών είναι υπεύθυνο για:

    α) Την υποδοχή και την πληροφόρηση των πολιτών

    β) Τη μελέτη, υπόδειξη & παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με της υπηρεσίες του Υπουργείου &

    γ) Την έγκαιρη εξέταση από της αρμόδιες υπηρεσίες των παραπόνων που υποβάλλονται από τους πολίτες

Πληροφοριακό υλικό: Έντυπα Διευθύνσεων & Λιμενικών Αρχών

Τηλ.: 2104191481 - 2104191226

e-mail: info@yen.gr *
* Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία (για Νομικό πρόσωπο),την ταχυδρομική διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας και τον αριθμό τηλεφώνου του φυσικού ή νομικού προσώπου που αποστέλλει το μήνυμα (Άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998).